Stig på, toget går! 

Statens jernbaneselskap Trenitalia finner du på internet, og på hjemmesiden ser du alle najonale og internatsjonale togforbindelser - også på Sicilia.

http://www.trenitalia.it/home/de/index.html