Hva venter DU av oss?

Vi har forsøkt å få med oss alle servicetilbudene som du kan vente av hotellet vårt - vi håper ikke det er noe vi har glemt, det er jo så mye at vi må frykte å miste oversikten.

Men skulle du ha ett eller annet ønske som du ikke finner oppført noen informasjon om her, så venter vi bare på en signal fra deg - vi vil gjøre alt vi kan for å etterkomme dine ønsker!

(Og på denne måten dukker det kanskje opp noe som havnet i glemmeboken - og så får vi sjansen til å ta gjen det forsømte.)